Операция Пластилин на Доброфесте 2020
31 января 2020